چالش ها و مسائل حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی برای ارائه راه حل در دورخیز نوآورانه

رویداد دورخیز از طراحان، استارتاپ ها، دانشجویان، متخصصان، دانشگاهیان، و کارآفرینان برای ارائه راه حل‌هایی نوآورانه برای مهمترین چالش ها و مسائل حوزه های زیر دعوت به عمل می آورد. ویژگی مهم در ارائه راه حل برای مسائل زیر، پایدار بودن (Sustainable) راه حل هاست.