دورخیز چکار می‌کند؟

طرح مسائل واقعی کسب‌وکارها

برای ارائه راه حل‌های نوآورانه

اتصال استارتاپ‌ها به سازمان‌ها و شرکت‌ها

برای شناسایی فرصت‌های نوآوری

سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها

برای حل مسائل ارزشمند

 چرا دورخیز؟

چرا دورخیز؟

دورخیز بر روی حل مسائل و مشکلات موجود در بازارها و کسب و کارهای بخش خصوصی متمرکز است در نتیجه امکان سرمایه گذاری و حمایت مستقیم توسط کسب و کارهایی که مشکلاتشان توسط استارتاپ ها حل شده است وجود دارد.

حوزه‌های تمرکز دورخیز

در حال حاضر حوزه های زیر در لیست مسائل دورخیز مطرح شده است:
مدیریت و خدمات شهری
صنعت گردشگری
از تازه ها زودتر خبردار شوید
ایمیل خود را وارد کنید

تازه ترین‌ها

'